Türkiye ile – 93 Times

Türkiye ile

Avrupa Birliğinden ayrılmasından sonra Türkiye ile çok daha iyi i’lişkiler geliştiren Birleşik Krallık Türkiye ile ihracat ve ithalatını artırmak için önemli bir adım attı İngiltere’nin teklifi üzerine Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması  kapsamında menşe kurallarının ivedilikle uygulanmasına i’lişkin esaslar belli oldu Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak  geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi

İHRACAT VE İTHALARI ARTIRACAK ADIM GELDİ

Yönetmelikle 29 Aralık 2020’de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın eki “Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol”ün uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda 6 bölümden oluşan yönetmelikte, menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin hükümler belirlendi. Anlaşma uyarınca, bir taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir taraf ülkede tercihli tarife uygulanmasında, ürünler yönetmelikteki geçerli koşulları karşılarsa o taraf ülke menşeli kabul edilecek.

YAPILAN ANLAŞMA İLE TİCARET İVME KAZANACAK

Bir ürünün menşe statüsü kazanması durumunda, o ürünün üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdiler, o ürün başka bir ürün içinde girdi olarak kullanıldığında menşeli olmayan olarak kabul edilmeyecek.

Menşe statüsü kazanımı İngiltere veya Türkiye’de kesintisiz yerine getirilecek. Bir ürünü taşınması sırasında korumaya yönelik kullanılan ambalaj malzemeleri ve konteynerler, o ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınmayacak Varılan bu anlaşma ile Türkiye ve Birleşik Krallık arasında var olan Ticaret hacminin çok daha yüksek seviyelere gelmesi öngörülüyor

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.